Szczegóły oferty

Szamoty

Szamoty

Działka - sprzedaż 7 830 000 PLN 150PLN/m2
 / 52200 m2  Dodaj do Notatnika Wyślij Drukuj

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 
Na sprzedaż działka o powierzchni 5,22 ha, dla której uchwalony jest MPZP. Działka zlokalizowana jest w bardzo spokojnej i cichej okolicy. 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, położona jest 3 km od trasy S7.
Dojazd do centrum Warszawy zajmuje ok. 30 minut, do lotniska Okęcie - 20 minut.

Szerokość działki od drogi - 150 m.

Zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy Nadarzyn, dla części działki obowiązują następujące ustalenia:

1)     przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)     szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
a)     budynki mieszkalne jednorodzinne wolno stojące lub w zabudowie bliźniaczej,
b)     dopuszczalna lokalizacja jednego budynku mieszkalnego na jednej działce budowlanej,
c)     dopuszczalne wolno stojące garaże i budynki gospodarcze o łącznej powierzchni zabudowy nie większej niż 100 m2,
d)     dopuszczalne wiaty o łącznej powierzchni zabudowy nie większej niż 60 m2,
e)     dopuszczalne sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
f)      dopuszczalne parkingi i drogi wewnętrzne,
g)     na fragmentach terenów 2MN i 3MN położonych w granicach strefy zwykłej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązują ustalenia zawarte w par. 8 pkt 1 i 2,
h)     na fragmentach terenów 2MN i 3MN występuje obszar szczególnego zagrożenia powodzią, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w par. 13,
i)      wyznaczono na rysunku planu strefę zieleni, w granicach której obowiązuje:
-       zagospodarowanie zielenią z uwzględnieniem ustaleń zawartych w tir. drugie i trzecie,
-       dopuszczenie lokalizacji sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym dróg wewnętrznych,
-       zakaz realizacji miejsc postojowych dla samochodów;

3)     zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenów:
a)     linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami zawartymi w par. 7 pkt 1 i 2,
b)     maksymalna wysokość zabudowy:
-       budynki mieszkalne jednorodzinne z dachami o kącie nachylenia połaci do 12° nie większa niż 7 m,
-       budynki mieszkalne jednorodzinne z dachami o kącie nachylenia połaci od 13° do 45° nie większa niż 9 m,
-       pozostałe obiekty nie większa niż 6 m,
c)     minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej położonej:
-       w całości lub w części w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 70%,
-       poza granicami Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 50%,
d)     maksymalny udział powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej położonej:
-       w całości lub w części w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 25%,
-       poza granicami Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 40%,
e)     minimalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 0,01,
f)      maksymalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 0,6,
g)     dachy o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°,
h)     kolorystyka obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów zgodnie z par. 7 pkt 6;

4)     powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych nie mniejszą niż:
a)     1 000 m2 dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolno stojącej położonego poza granicami Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
b)     1 500 m2 dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolno stojącej położonego w całości lub w części w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
c)     500 m2 dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej położonego poza granicami Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
d)     750 m2 dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej położonego w całości lub w części w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Lokalizacja oferty

Paweł Walkiewicz

Kontakt

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Asari dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest KW Nieruchomości z siedzibą przy Żeromskiego 29, 26-600 Radom (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@kwnieruchomosci.pl… czytaj więcej